Dilek癟e Nas覺l Yaz覺l覺r

Dilek癟e Nas覺l Yaz覺l覺r

Dilek癟e, herhangi bir talebi bildirmek, herhangi bir konuda ikayette bulunmak ya da herhangi bir makama bilgi vermek amac覺yla; 癟izgisiz tam beyaz ka覺da yaz覺lan resmi yaz覺d覺r. Dilek癟e yazmak, her T羹rk vatanda覺 i癟in anayasayla teminat alt覺na al覺nm覺 bir hakt覺r. T羹m resmi hususlarda olduu gibi, dilek癟e yazarken de uyulmas覺 gereken baz覺 kurallar vard覺r. Dilek癟e yazarken dikkat edilmesi gereken 繹nemli hususlar aa覺da s覺ralanm覺t覺r.

* Dilek癟e A4 boyutunda d羹z beyaz ka覺da yaz覺l覺r. Ka覺d覺n yaln覺zca 繹n y羹z羹 kullan覺lmal覺d覺r. zel bir durumdan 繹t羹r羹 tek sayfaya s覺mayan dilek癟elerde, ikinci bir ka覺t kullan覺labilir. Kesinlikle ka覺d覺n arka y羹z羹ne yaz覺 yaz覺lmaz.

* Dilek癟e bilgisayar, daktilo ya da m羹rekkepli kalem kullan覺larak yaz覺l覺r. Kurunkalemle dilek癟e yaz覺lmaz.

* Dilek癟e; i癟eriinde bahsedilen konuyla ilgili olan makama yaz覺lmal覺d覺r. Yanl覺 makama yaz覺lan dilek癟eler ge癟ersiz kabul edilir.

* Dilek癟ede; ciddi, resmi ve sayg覺l覺 bir 羹slup kullan覺lmal覺 ve anlat覺lmak istenen konu net bir ekilde ifade edilmelidir. Eksik bilgilendirme yap覺lmamas覺 gerektii gibi, gereksiz detaylara yer verilerek metin uzat覺lmamal覺d覺r.

* Dilek癟e yazarken ad, soyad, tarih, adres, telefon numaras覺, imza gibi 繹nemli k覺s覺mlar覺n hi癟biri atlanmamal覺d覺r.

* st makama yaz覺lan bir dilek癟e “arz ederim”, ast makama yaz覺lan bir dilek癟e “rica ederim” yaz覺larak bitirilir. Kesinlikle 羹st makama yaz覺lan bir dilek癟ede “rica ederim” kal覺b覺 kullan覺lmaz.

* Dilek癟enin ekleri varsa mutlaka ek ad覺 ve ek no’su dilek癟e metninin en alt覺na yaz覺lmal覺d覺r. (rnein: EK-1 Sal覺k Raporu)

Unutmay覺n: doru ve kurallara uygun yaz覺lm覺 bir dilek癟eyle, talebinizden istediiniz sonucu alma ihtimaliniz ciddi oranda artabilecei gibi; kurallara uyulmadan, uygunsuz ekilde yaz覺lm覺 bir dilek癟eden dolay覺 da olumsuz sonu癟larla kar覺laabilirsiniz.

穢 Copyright 2012 dilek癟e 繹rnei

Dier arama sonu癟lar覺:

 • dilek?e nas?l yaz?l?r ?rnek
 • dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r
 • dileke nasl yazlr
 • dilek?e nas?l yaz?l?r
 • Dilekce Nasil Yazilir Ornek Dilekce
 • dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r dilek癟e 繹rnei
 • 羹niversiteye nas覺l dilek癟e yaz覺l覺r
 • vodafone dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r
 • dilek癟e yazarken uyulmas覺 gereken kurallar
 • resmi dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r
 • ozel hayata mudahele d覺lekces覺 nas覺l yaz覺l覺r
 • Dava Dilek癟esi Nasil Yazilir
 • 羹niversiteye dilek癟e bilgis
 • dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r?
 • dilek癟ede uyulmas覺 gereken kurallar

Dilek癟e Nas覺l Yaz覺l覺r i癟in 20 cevap

Bir Cevap Yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

u HTML etiketlerini ve 繹zelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Etiket

Anne Baban覺n Sal覺k Hizmetlerinden Yararlanmas覺 襤癟in Dilek癟e rnei Askerlik Bor癟lanmas覺 Talep Dilek癟esi rnei Banka Hesap 襤letim creti 襤adesi Dilek癟e rnei Banka Kredi Kart覺 Aidat覺 襤adesi Dilek癟e rnei Baz 襤stasyonu Dava Dilek癟esi rnei boanma dilek癟e 繹rnei Buluntu Eya Tutana覺 Cep Telefonu Mesaj覺yla Doland覺r覺c覺l覺k Giriimi Cumhuriyet Basavc覺l覺覺na Dilek癟e rnei Cinsiyet Deiiklii Dava Dilek癟esi rnei Cv rnekleri cv 繹rnei Disiplin Cezas覺 Al覺nmad覺覺na Dair Belge Talebi Dilek癟esi rnei Emeklilik Dilek癟e rnei Fazla al覺ma Kar覺l覺覺 襤zin Kullan覺m Tutana覺 Fesih Bildiriminin Tebell羹 Edilmemesi Tutana覺 Kap覺dan Sat覺larda Sat覺tan Cayma Dilek癟e rnei Kay覺p Belge Dilek癟e rnei KKDF Art覺覺na 襤tiraz Dilek癟e rnei Mazeret S覺nav覺 Dilek癟esi rnei Mezuniyet Dilek癟esi rnei Mezuniyet 襤癟in Tek Ders S覺nav覺na Bavuru Dilek癟esi rnei Olay Tespit Tutana覺 Rapor cretinin Al覺nmas覺 襤癟in Dilek癟e rnei Sat覺n Al覺nan Hizmetin Ay覺pl覺 覺kmas覺 Halinde Tanzim Edilecek Dilek癟e rnei Sat覺n Al覺nan Mal覺n Ay覺pl覺 覺kmas覺 Halinde Tanzim Edilecek Dilek癟e rnei Sergilenen veya Sat覺lan r羹nde Fiyat Etiketinin Bulundurulmamas覺 Dilek癟e rnei SSK-SGK Dilek癟e rnei Staj Dilek癟e rnei Teslim ve Tesell羹m Tutana覺 T羹ketici Haklar覺 ikayet Dilek癟e rnei Vergi Dairesi Deiiklii Dilek癟e rnei Vergi Dairesi Uzlama Dilek癟e rnei Yetkili Servisin Azami Tamir S羹resi Olan 15 襤 g羹n羹n羹 veya 30 襤 G羹n羹n羹 Ge癟irmesi Dilek癟e rnei SYM Puan 襤tiraz Dilek癟esi rnei niversite Kay覺t Dondurma Dilek癟e rnei niversite Kay覺t Silme Dilek癟e rnei niversite Yatay Ge癟i 襤癟in Dilek癟e rnei 襤 Bavurusu Dilek癟e rnei 襤e Balatma Tutana覺 襤e Gelmeme Tutana覺 襤e Ge癟 Gelme Tutana覺 襤i Aksatma Tutana覺 襤yeri Disiplinini 襤hlal Tutana覺 襤yerinde Haks覺z Eylem Tutana覺 襤yerini Terk Tutana覺