Adli yard覺m talebi dilek癟e 繹rnei

Kapakapak Kampanya

. ASL襤YE HUKUK HAK襤ML襤襤’NE

ADL襤 YARDIM TALEP EDEN
(DAVACI) :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Yoksulluk nedeniyle adli yard覺m talebidir.

OLAYLAR :
1. Daval覺 色色色色色色’ nin, .. katta bulunan evinin balkonundaki 癟i癟ek saks覺lar覺 yoldan ge癟mekte olduum s覺rada 羹zerime d羹erek yaralanmama sebep olmutur.
2. Olay s覺ras覺nda bay覺larak yol 羹zerine d羹t羹羹mden yoldan ge癟en 色色色. plaka numaral覺 ticari taksi ayaklar覺m覺n 羹zerinden ge癟erek fel癟 olmama neden olmutur.
3. Bu olaylar nedeniyle kald覺r覺ld覺覺m Numune hastanesinde 羹癟 defa ge癟irdiim ameliyat ve dier tedavi masraflar覺 olarak 色色色色色.. (色色色色色色) Lira para 繹dedim. Sahip olduum ayakkab覺 imalathanesi hastanede kald覺覺m s羹re olan 色地y boyunca kapal覺 kalm覺t覺r. Ayr覺ca, fel癟 olmamdan dolay覺 eskisi gibi i yapabilme kabiliyetim kalmam覺t覺r.
4. Trafik kazas覺 dolay覺s覺yla 色色色色. (色色色色色色色色) Lira maddi, 色色色色色色. (色色色色色色.) Lira manevi tazminat talebiyle dava a癟mak istiyorum. Ancak, fel癟 olmamdan ve son .ayd覺r imalathanemin kapal覺 kalmas覺ndan dolay覺 bu davalar覺 a癟mam i癟in gerekli olan har癟 ve giderleri 繹demeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverili deildir.
5. Hukuk Usul羹 Muhakemeleri Kanunun m. 465 vd. uyar覺nca yoksul olduuma ve yarg覺lama giderlerini kar覺layamayacak durumda olduuma ilikin Yenimahalle muhtarl覺覺ndan da yoksulluk belgesi alm覺 bulunmaktay覺m. Yoksulluk belgesi ekte sunulmutur.

HUKUK襤 SEBEPLER : Hukuk Usul羹 Muhakemeleri Kanunu m. 465 vd., 襤lgili sair mevzuat.

SUBUT DEL襤LLER : Numune hastanesinden alm覺 olduum raporlar ve hastaneye yapm覺 olduum 繹demelere ilikin faturalar, muhtarl覺ktan al覺nan yoksullu belgesi, tan覺k ve ilgili her t羹rl羹 hukuki deliller.

SONU ve TALEP : Yukar覺da sayd覺覺m覺z nedenlerle HUMK. m. 465 vd. h羹k羹mlerine g繹re, adli yard覺m m羹essesesinden yaralanmam i癟in gereinin yap覺lmas覺n覺 sayg覺lar覺mla arz ve talep ederim.

色/色/200
Davac覺

EK:
1.) Yoksulluk belgesi
2.) Hastane raporlar覺 ve faturalar


This movie requires Flash Player 9

Dier arama sonu癟lar覺:

 • adli yard覺m talebi dilek癟esi
 • adli yard覺m talepli dilek癟e 繹rnei
 • adli yard覺m dilek癟esi
 • kimse yokmu dilek癟e 繹rnei
 • koruma talebi dilek癟esi
 • adli yard覺m talepli dilek癟e
 • kimse yokmu derneine dilek癟e 繹rnei
 • adli yard覺m talebi
 • K覺mse yokmu derneg覺ne d覺lekce
 • yard覺m dilek癟e 繹rnei
 • adli yard覺m dilek癟e 繹rnei
 • kimse yokmu derneine dilek癟e nas覺l yaz覺l覺r
 • adi yard覺m talepli dilek癟e
 • kimse yokmu derneine bavurmak i癟in ne dilek癟eai yaz覺l覺r
 • kimse yokmu derneine dilekce 繹rnein

Bir Cevap Yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

u HTML etiketlerini ve 繹zelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Etiket

Anne Baban覺n Sal覺k Hizmetlerinden Yararlanmas覺 襤癟in Dilek癟e rnei Askerlik Bor癟lanmas覺 Talep Dilek癟esi rnei Banka Hesap 襤letim creti 襤adesi Dilek癟e rnei Banka Kredi Kart覺 Aidat覺 襤adesi Dilek癟e rnei Baz 襤stasyonu Dava Dilek癟esi rnei boanma dilek癟e 繹rnei Buluntu Eya Tutana覺 Cep Telefonu Mesaj覺yla Doland覺r覺c覺l覺k Giriimi Cumhuriyet Basavc覺l覺覺na Dilek癟e rnei Cinsiyet Deiiklii Dava Dilek癟esi rnei Cv rnekleri cv 繹rnei Disiplin Cezas覺 Al覺nmad覺覺na Dair Belge Talebi Dilek癟esi rnei Emeklilik Dilek癟e rnei Fazla al覺ma Kar覺l覺覺 襤zin Kullan覺m Tutana覺 Fesih Bildiriminin Tebell羹 Edilmemesi Tutana覺 Kap覺dan Sat覺larda Sat覺tan Cayma Dilek癟e rnei Kay覺p Belge Dilek癟e rnei KKDF Art覺覺na 襤tiraz Dilek癟e rnei Mazeret S覺nav覺 Dilek癟esi rnei Mezuniyet Dilek癟esi rnei Mezuniyet 襤癟in Tek Ders S覺nav覺na Bavuru Dilek癟esi rnei Olay Tespit Tutana覺 Rapor cretinin Al覺nmas覺 襤癟in Dilek癟e rnei Sat覺n Al覺nan Hizmetin Ay覺pl覺 覺kmas覺 Halinde Tanzim Edilecek Dilek癟e rnei Sat覺n Al覺nan Mal覺n Ay覺pl覺 覺kmas覺 Halinde Tanzim Edilecek Dilek癟e rnei Sergilenen veya Sat覺lan r羹nde Fiyat Etiketinin Bulundurulmamas覺 Dilek癟e rnei SSK-SGK Dilek癟e rnei Staj Dilek癟e rnei Teslim ve Tesell羹m Tutana覺 T羹ketici Haklar覺 ikayet Dilek癟e rnei Vergi Dairesi Deiiklii Dilek癟e rnei Vergi Dairesi Uzlama Dilek癟e rnei Yetkili Servisin Azami Tamir S羹resi Olan 15 襤 g羹n羹n羹 veya 30 襤 G羹n羹n羹 Ge癟irmesi Dilek癟e rnei SYM Puan 襤tiraz Dilek癟esi rnei niversite Kay覺t Dondurma Dilek癟e rnei niversite Kay覺t Silme Dilek癟e rnei niversite Yatay Ge癟i 襤癟in Dilek癟e rnei 襤 Bavurusu Dilek癟e rnei 襤e Balatma Tutana覺 襤e Gelmeme Tutana覺 襤e Ge癟 Gelme Tutana覺 襤i Aksatma Tutana覺 襤yeri Disiplinini 襤hlal Tutana覺 襤yerinde Haks覺z Eylem Tutana覺 襤yerini Terk Tutana覺